Ernstige fout door inschrijver bij aanbesteding busvervoer?

Helaas is de uitkomst van een aanbesteding niet altijd wat men ervan verwacht. Soms pas achteraf. De aanbesteding voor busvervoer IJssel- en Vechtstreek kan zo’n voorbeeld zijn. De winnaar – Keolis – geeft toe sideletters te hebben opgesteld met haar busleverancier.

Dergelijk gedrag – als het klopt – heeft aanbestedingsrechtelijke gevolgen. Naar verwachting heeft Keolis hier een ernstige fout begaan. Dat kan tot gevolg hebben dat zij de komende drie jaar bij nieuwe aanbestedingsprocedures uitgesloten mag worden. De schorsing van de directeur die de sideletters ondertekende, is een stap naar zelfreinigende maatregelen.

Maar wat nu met de overeenkomst? In beginsel mag een overeenkomst niet ontbonden worden vanwege een ernstige fout, zonder contractueel beding. Er lijkt immers geen sprake van een toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van de overeenkomst. In casu is het evenwel niet onmogelijk dat de overeenkomst is gesloten als gevolg van dwaling (art. 6:228 BW) of mogelijk zelfs bedrog (art. 3:44 BW), afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst en de concrete omstandigheden van het geval. Beide omstandigheden maken de overeenkomst vernietigbaar.

Benieuwd naar het vervolg.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.