Gereed voor oplevering, of toch nog niet?

Joris Bax op LinkedIn, januari 2020

Een werk is gereed voor oplevering als het aan de eisen uit de overeenkomst beantwoord. Behoudens eventuele kleine gebreken die niet aan ingebruikneming van het werk in de weg staan.

Mag in het algemeen oplevering worden geweigerd als de afrekening van het meer- en minderwerk nog niet gereed is? De Raad van Arbitrage voor de bouw oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis van niet. Als uit de overeenkomst niet blijkt dat de afhandeling van het meer- en minderwerk een voorwaarde voor oplevering is, mag oplevering in dat geval niet worden geweigerd.

Dit geldt in het bijzonder als – zoals in het onderhavige vonnis – de aannemer niet bekend was met minderwerk dat ten voordele van de opdrachtgever moest worden verrekend.

De verrekening van meer- en minderwerk is een administratieve en financiële handeling die slechts zijdelings betrekking heeft op het feitelijke werk. Logisch dus dat openstaande posten van meer- en minderwerk niet aan oplevering in de weg mogen staan. Met name omdat partijen daardoor zo nodig de oplevering bewust kunnen frustreren.

https://lnkd.in/dp2txwi

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.