Herstel kleine fout

Joris Bax op LinkedIn, januari 2020

Volgens de Gelderse voorzieningenrechter is een gebrek voor herstel vatbaar als

“indien op het moment van inschrijven voor (…) de (…) aanbestedende dienst volstrekt duidelijk was wat de bedoeling van [Eiser] als inschrijver was en op basis van de inschrijving aldus onmiskenbaar was dat daarin een vergissing is gemaakt.”

Als in het UEA niet is vermeld dat de inschrijver een beroep doet op het certificaat van een derde om te voldoen aan een certificeringseis en ook uit andere onderdelen van de inschrijving niet bleek dat voor het geëiste certificaat een beroep op een derde wordt gedaan en welke derde dat dan is, is geen sprake van een objectief kenbaar en voor herstel vatbaar gebrek.

Vooral niet als de inschrijving als geheel voldoet aan de formele eisen van de aanbestedingsprocedure. Het aanbieden van herstel, in casu: na inschrijving alsnog een beroep doet op (het certificaat van) een derde, is dan in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Een beroep op een derde moet altijd kenbaar zijn gemaakt in het UEA. Als een inschrijver weet dat een dergelijk beroep nodig is, check dan het UEA meer dan eens. Een aanbesteder mag immers niet achteraf alsnog het certificaat van een derde accepteren.

Zoekresultaat – inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.