Intrekken of opschorten aanbestedingsprocedure vanwege Corona

Joris Bax op LinkedIn, maart 2020

Intrekken of opschorten van de aanbestedingsprocedure? Dat is een vraag waarmee aanbesteders ongetwijfeld worstelen.

Let wel: het intrekken van een aanbestedingsprocedure mag in beginsel altijd. Daarvoor hoeft een aanbesteder geen bijzondere redenen te hebben. De intrekking moet worden onderbouwd en in rechte kunnen worden getoetst. Corona geeft onzekerheid of de opdracht nog wel naar de oorspronkelijke eisen en wensen kan worden uitgevoerd. Het kan dus een reden voor intrekking zijn.

Meer opportuun is om de aanbestedingsprocedure op te schorten. De wereld verandert immers snel en het is niet onmogelijk dat over bijvoorbeeld 2 maanden het doorzetten van de aanbestedingsprocedure weer opportuun is. Het opschorten voorkomt bovendien dat al gemaakte kosten en inspanningen teniet gaan. Na afloop van de opschortingstermijn, kan een nieuwe beslissing worden genomen over het toch nog staken van de aanbesteding. Geef wel een concrete termijn gedurende welke wordt opgeschort.

Ook het belang van ondernemers en de kwaliteit van inschrijvingen speelt hierbij mee. Ondernemers zijn mogelijk (nog) niet in staat de gevolgen van corona te bepalen, waardoor de realiteit en de passendheid van offertes afneemt. Als al voldoende bepaald kan worden of meedoen aan de aanbesteding opportuun is.