Intrekking aanbesteding

Joris Bax op LinkedIn, juni 2020

Een aanbesteding mag te allen tijde worden ingetrokken. De redenen voor de intrekking moeten wel aan de betrokken ondernemers worden medegedeeld en er moet een mogelijkheid voor rechtsbescherming worden geboden. De mogelijkheden voor heraanbesteding van dezelfde opdracht zijn echter beperkt.

De Politie trekt een aanbesteding in wegens fundamentele gebreken. In de intrekkingsbeslissing schrijft de Politie dat er ook wezenlijke wijziging worden doorgevoerd. Die zijn alleen niet volledig bekend gemaakt. Daartoe was de Politie volgens de voorzieningenrechter ook niet verplicht, omdat dat prematuur is.

Aanbesteders moeten er rekening mee houden dat alle informatie die zij geven over de intrekking, betrokken kan worden bij de toets of de intrekking rechtmatig is. Mijns inziens hoeft een voorgenomen wezenlijke wijziging nog niet volledig bekend te worden gemaakt bij een intrekking, als de wezenlijke wijziging niet de hoofdreden is voor de intrekking. Als dat wel zo is, dan moet de aanbesteder voldoende informatie over die wezenlijke wijziging geven om te toetsen of de wijziging wezenlijk is. Anders kan niet getoetst worden of de intrekking rechtmatig is.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.