Intrekking aanbestedingsprocedure

Joris Bax op LinkedIn, 2019

Aanbesteders zijn gerechtigd een aanbestedingsprocedure altijd in te trekken. Daarvoor zijn geen bijzondere redenen nodig. Wel moeten de intrekkingsredenen aan de betrokken ondernemers bekend worden gemaakt.

De intrekkingsredenen kunnen dan in rechte worden getoetst. Als wordt geoordeeld dat de redenen de intrekking niet kunnen dragen, is daarmee de intrekking niet rechtmatig.

Een recent gepubliceerd advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts over de intrekking van een aanbestedingsprocedure is hiervan een goed voorbeeld. In tegenstelling tot de aanbesteder, was de CvAE van oordeel dat de functionele eisen niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn zodat de daarop gegronde intrekking niet rechtmatig werd geacht.

Interessant is verder een overweging ten overvloede. Hoewel een aanbesteder het recht heeft een aanbesteding in te als er slechts één inschrijver is waardoor het concurrentieniveau te laag is, bijvoorbeeld omdat alle andere inschrijvers behalve één niet voldoen aan de functionele eisen, is intrekking daarom niet rechtmatig als bij een nieuwe aanbestedingsprocedure eenzelfde resultaat te verwachten is.

Advies 498: Gronden voor intrekking meervoudig onderhandse procedure kunnen deze beslissing niet dragen

www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.