De (on)mogelijkheden van aanbestedingsplatforms

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

De laatste dagen was het te doen om de commerciële mogelijkheden van een van de aanbestedingsplatforms. In het bijzonder de mededeling van het platform aan daarop aangesloten inschrijvers dat zij de inschrijver – tegen betaling(!) – konden helpen om de aanbesteding te winnen. Reden om naar de regelgeving te kijken.

In art. 2.52a Aw is bepaald dat communicatie en informatie-uitwisseling tijdens de aanbesteding digitaal gaat. Het mag ook op een andere manier dan digitaal, maar dat moeten aanbesteders motiveren. Op grond van artikel 2.52b Aw kan alleen mondeling worden gecommuniceerd, als dat voldoende wordt vastgelegd. In de minimumtermijnen is bovendien standaard uitgegaan van een aanbestedingsprocedure op elektronische wijze. De aankondigingen moeten immers via TenderNed worden gepubliceerd (art. 1.18 Aw). Ten slotte zijn aanbesteders verplicht de aanbestedingsstukken kosteloos ter beschikking te stellen (artikel 1.21 Aw). De Aw schrijft overigens alleen voor dat de aankondiging op TenderNed moet. Er zijn geen regels over het gebruik van andere platforms voor het verdere verloop van de aanbesteding na de aankondiging.

Voornoemde regels gelden voor Europese en nationale aanbestedingen. De CvAE is de mening toegedaan dat ook een meervoudig onderhandse aanbesteding via een aanbestedingsplatform zou moeten verlopen (zie het advies hieronder).

Een aanbesteding moet dus in beginsel digitaal verlopen. Het gaat dan, behoudens onderhandelingen in het kader van een bijzondere procedure en bijvoorbeeld een schouw of presentatie, vooral om het uitwisselen van stukken en inschrijvingen. Daarvoor maakt men gebruik van een aanbestedingsplatform. Zo’n platform moet de uitvoering van de aanbesteding makkelijker en praktischer maken.

TenderNed is een voorbeeld ervan en van overheidswege. Aanbesteders kunnen daarvan gratis gebruik maken en moeten hoe dan ook aankondigingen erop plaatsen. Er zijn alternatieven. Die zijn van commerciële aard en in de regel niet gratis. Ieder platform heeft een eigen ‘sausje’ voor de informatie-uitwisseling. Aanbesteders let op: het gebruik van een commercieel alternatief zal in de regel aanbesteed moeten worden. Of een (commercieel) platform zich moet/mag wagen aan het ‘bevoordelen’ van inschrijvers (helpen met winnen) is een heikel punt. De aanbesteder kiest immers het platform en moet erop kunnen vertrouwen dat het platform de regels van de Aw volgt. Geen bevoordeling van inschrijvers dus, zeker niet als de contractant (de aanbesteder) dat niet weet. Problemen met transparantie of bevoordeling betreffen de fundamentele beginselen en kunnen immers alleen door een heraanbesteding worden hersteld. Daarop zit geen enkele aanbesteder te wachten.

https://lnkd.in/e7K3Dy4i

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 3 november 2023.

Auteur: Joris Bax