Hoe motiveer je een clusterbom?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Als er wordt geclusterd, dan moet aan de hand van art. 1.5, lid 1 Aw worden gemotiveerd dat die clustering niet onnodig is. Wat zijn zaken waaraan in het kader van die motivering aandacht aan kan worden besteed:

– Het mkb moet toegang hebben tot de opdracht, maar de aanbesteder hoeft de opdracht niet noodzakelijkerwijs (in percelen) op te delen zodat het mkb zelfstandig kan inschrijven. De toegang is ook geregeld als het mkb kan inschrijven middels onderaanneming en/of combinatievorming. Het mag echter niet zo zijn dat daardoor er zwaardere eisen gelden voor deze ondernemers.
– Uit de motivering moet blijken dat voor de samengestelde opdracht in de relevante markt voldoende concurrentie is.
– Aan welke behoeften komt de clustering tegemoet? Voor de aanbesteder vaak een beperking van transactiekosten, het voorzien in behoeften en een ‘ontzorging’. Voor ondernemers kan een geclusterde opdracht mogelijk te complex zijn. Uit de motvering moet blijken hoe daarin is voorzien.
– Zijn de opdrachten onlosmakelijk met elkaar verbonden of niet? Zijn het gelijksoortige opdrachten (clusterbom) of gelijksoortige? Een samenvoeging van verbonden opdrachten is minder snel onnodig dan een samenvoeging van ongelijksoortige opdrachten.

Alle in art. 1.5, lid 1 Aw genoemde onderwerpen moeten in de motivering terugkomen en de motivering moet de clustering inhoudelijk dragen (zie onderstaand advies). Zo niet, dan moet er een heraanbesteding komen.

Uiteindelijk heeft de aanbesteder een grote mate van vrijheid bij het samenstellen van de opdracht, maar die vrijheid eindigt mijns inziens wanneer de toegang tot de opdracht kunstmatig wordt beperkt. Een clustering zal dus niet snel onnodig zijn, maar de onderbouwing mag niet ontbreken.

LinkedIn

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 17 oktober 2023.

Auteur: Joris Bax