Clusterverbod: wanneer wel en niet samengevoegde opdrachten?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Na een vakantie terug van weggeweest. Vandaag: het clusterverbod (of het verbod op ‘clusterbommen’).

Artikel 1.5 Aw bepaalt dat opdrachten niet onnodig mogen worden samengevoegd. Als opdrachten toch worden samengevoegd, dan moet de aanbesteder dat motiveren. Een charmante bepaling, maar wat de wetgever destijds (meer dan 10 jaar geleden alweer) vergat (zoals wel meer dingen als het om aanbesteden gaat), is duidelijk te maken wanneer er sprake is van een samenvoeging.

In de rechtspraak is hier (wel) een goede invulling aan gegeven. Wanneer de verschillende delen van de opdracht als zodanig een ‘economische of technische functie vervullen’, is er geen sprake van een samenvoeging (zie onder meer onderstaande uitspraak). Er is dan sprake van een integrale opdracht.

Dat een opdracht bestaat uit verschillende delen, is op zichzelf dus niet bepalend voor de vraag of opdrachten worden samengevoegd.

Als er geen opdrachten zijn samengevoegd, dan hoeft de motivering ex. artikel 1.5 Aw ook niet worden gegeven. Zaak is dus steeds te bepalen of opdrachten worden samengevoegd of niet.

Volgende week (de gevolgen van) de motiveringsplicht ex. artikel 1.5 Aw.

LinkedIn

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:122

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 16 oktober 2023.

Auteur: Joris Bax