Intrekking van de aanbesteding – en dan?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Vorige week had ik het over de intrekking van een aanbesteding. Dag mag in beginsel altijd en er zijn geen bijzondere redenen voor nodig. Maar na de intrekking is er vaak nog wel een inkoopbehoefte. Wat doe je daarmee? Mag je de opdracht opnieuw aanbesteden?

Waar het intrekken van een aanbesteden vrijwel altijd mag, mag een opdracht niet altijd opnieuw/ongewijzigd worden heraanbesteed. Voorkomen moet worden dat er wordt geleurd met de opdracht (opnieuw aanbesteden omdat de uitkomst van de aanbesteding onwelgevallig is). Na een intrekking zijn er grosso modo de volgende mogelijkheden voor een nieuwe aanbesteding:

– Een wezenlijke wijziging van de opdracht. Dit is nodig in de meeste gevallen. Een wezenlijke wijziging betreft de opdracht zelf en niet (uitsluitend) de aanbestedingsprocedure. Let op: als je in de intrekking noemt dat de opdracht wezenlijk gewijzigd wordt, dan moet je dat op dat moment ook kunnen onderbouwen. De toezegging tot wezenlijke wijziging, is dan immers een reden voor de intrekking die die beslissing moet kunnen dragen.

– Herstellen van fundamentele gebreken. Het gaat om gebreken ten gevolge waarvan de aanbesteding niet voldoet aan het gelijkheids- en/of transparantiebeginsel. Bijvoorbeeld dubbelzinnige eisen of bevoordeling van ondernemers bij de gunningssystematiek. In deze situatie hoeft de opdracht niet (wezenlijk) worden gewijzigd bij de heraanbesteding. Wel moeten de gebreken worden hersteld.

– Er is maar 1 inschrijver/gegadigde (zie onderstaand vonnis). Intrekking en ongewijzigde heraanbesteding is toegestaan. Aannemende dat de aanbesteding voldoet aan de regels, mag de opdracht best aan die ene ondernemer worden gegund. Als er maar 1 gegadigde is na een selectiefase, dan moet de aanbesteder wel worden gestopt. De opdracht mag ongewijzigd worden heraanbesteed, maar dat is vaak onverstandig. Er is immers een reden waarom er maar 1 ondernemer meedoet.

Voordat je intrekt, is het dus verstandig al na te denken over de toekomst. Hoe ga je verder met de inkoopbehoefte?

LinkedIn

Rechtbank Gelderland 21 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1324

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 18 september 2023.

Auteur: Joris Bax