Te laat: voorkomen en genezen

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Te laat. Eigenlijk is deze blog te laat. Vorige week verscheen er immers geen. Maar dat bracht me op het onderwerp “te laat”.

Te laat voor inschrijvers is vaak vrij logisch. Namelijk: de inschrijving is te laat ingediend. Nu inschrijvingen alleen maar digitaal kunnen worden ingediend, is er eigenlijk geen reden meer waarom de inschrijving (volledig) te laat is. Je kunt documenten immers gespreid uploaden. Stukken die niet tijdafhankelijk zijn (UEA en referenties bijvoorbeeld) kunnen vrijwel meteen. De plannen van aanpak en prijzenbladen als laatste.

Zaak is niet te wachten tot het laatste moment (zie mijn eerdere blog). De enige reden waarom een te late inschrijving alsnog in behandeling mag worden genomen, is een storing van het door de aanbesteder gekozen digitale platform. Storingen in de internetverbinding of sms-codes die na de inschrijfdatum worden ingevoerd, zijn (helaas) geen reden om te laat te komen.

Maar wat met vragen die na de termijn daarvoor worden ontvangen? De aanbesteder zou per vraag moeten bekijken of die beantwoord moet worden. Een stappenschema dat de CvAE (wollig) beschreef, kan helpen:

1) Kon de vraag op tijd worden gesteld? Met andere woorden: was de grondslag van de vraag ruimschoots voor de datum voor het stellen van vragen bekend? Zo ja, in beginsel niet beantwoorden. Zo nee, ga door.

2) Kan beantwoording leiden tot een principiele wijziging van de voorwaarden? Zo nee, in beginsel niet beantwoorden. Zo ja, ga door.

3) Beantwoord de vraag en neem de relevante termijnen in acht.

Let op: de beantwoording van een vraag is een nieuwe nota van inlichtingen. Daarna moeten ten minste 10 kalenderdagen in acht worden genomen. Bij een aanzienlijke wijziging moet een langere termijn of zelfs een rectificatie volgen.

Neem te late vragen dus serieus. Maar niet iedere te late vraag moet daadwerkelijk worden beantwoord.

LinkedIn

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 5 september 2023.

Auteur: Joris Bax