Wanneer uitsluiten op past performance?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Vorige week besprak ik het systeem van de uitsluitingsgronden. Deze week een specifieke uitsluitingsgrond onder de loep: de past performance. Het gaat er daarbij om of de ondernemer bij een eerdere overheids-, of concessie- of specialesectoropdracht aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen heeft begaan, ten aanzien van wezenlijke voorschriften van de opdracht ten gevolge waarvan de opdracht vroegtijdig is beëindigd, de ondernemer schadevergoeding moest betalen of een andere vergelijkbare sanctie.

1) Private overeenkomsten vallen buiten het bereik van de uitsluitingsgrond. Het moet gaan om opdrachten binnen de toepassing van het aanbestedingsrecht.

2) Er moet sprake zijn van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen. Niet iedere tekortkoming zal binnen het bereik van de uitsluitingsgrond vallen. Die moet voldoende zwaar zijn en bovendien in verhouding tot de aanbestede opdracht. In ieder geval een toerekenbare tekortkoming.

3) Een wezenlijk voorschrift. Het moet gaan om de belangrijke onderdelen van de opdracht. De kern mogelijk zelfs.

4) Tussentijdse beëindiging en/of schadevergoeding. Het is een of meerdere. Als de overeenkomst tussentijds is beëindigd, is dat genoeg. Aangezien er een tekortkoming moet zijn, zal dat vaak een ontbinding zijn. De betaling van een schadevergoeding is ook voldoende. Ook als dat een boete is wegens te laat opleveren.

Als alle vier de criteria zich voordoen, mag de ondernemer in beginsel worden uitgesloten. Het meest discutabel zal zijn of de tekortkoming voldoende aanzienlijk of voortdurend is. Daarover kan in het algemeen geen zekerheid worden gegeven. Het hangt mijns inziens ook af van de aanbestede opdracht.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 8 augustus 2023.

Auteur: Joris Bax