Het PvE: uitvoerings- of minimumeis?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Het programma van eisen. Nu eens niet over functioneel en technisch specificeren, maar de status ervan. Is het een minimumeis of een uitvoeringseis?

Een minimumeis is een eis waaraan een ondernemer op het moment van inschrijven moet voldoen, op straffe van ongeldigheid. Aan een uitvoeringseis moet een ondernemer pas bij de uitvoering doen, maar een inschrijving kan toch ongeldig zijn als voorshands voldoende aannemelijk is dat de ondernemer bij de uitvoering niet aan een uitvoeringseis voldoet. De status van het PvE is een kwestie van uitleg van overeenkomst.

In beginsel is een PvE een uitvoeringseis. Het gaat immers om eisen die de uitvoering van de opdracht betreffen. Als je als aanbesteder er niets over verklaart, dan speelt het PvE pas een echte rol in de uitvoeringsfase. Uiteraard is dat anders als een ondernemer in de inschrijving er blijk van geeft niet aan het PvE te zullen voldoen. Dat is reden voor een ongeldigverklaring.

Als je uitdrukkelijk opneemt dat ondernemers op straffe van ongeldigheid aan het PvE moeten voldoen, dan wijzigt het karakter van het PvE in een minimumeis. Maar, dan moet je als aanbesteder ook (kunnen) toetsen of ondernemers aan het PvE voldoen.

Let wel: ongeldigverklaring is alleen mogelijk als die sanctie uitdrukkelijk in de stukken staat. Stel op voorhand echter de vraag: is het nodig dat ondernemers al in de aanbestedingsfase op straffe van ongeldigheid aan het PvE moeten voldoen?

Het is overigens mogelijk dat het PvE beide is. Dan zijn sommige eisen een minimumeis en andere een uitvoeringseis. Maak het echter niet zo ingewikkeld.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Linkedin

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2023.

Auteur: Joris Bax