Een rechtmatige motivering van de gunningsbeslissing

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

De motivering van de gunningsbeslissing. Artikel 2.130 Aw bepaalt dat de relevante redenen bekend moeten worden. Dat zijn de naam van de winnaar en “de relatieve kenmerken en voordelen” van de winnaar. Nou is de naam van de winnaar normaliter niet zo’n probleem, maar die laatste lijkt lastiger.

Wat zijn de relatieve kenmerken en voordelen? Mijns inziens zijn de gunningscriteria leidend. Uit de rechtspraak en praktijk kun je het volgende afleiden:

– de scores van de winnaar op de afzonderlijke (sub)gunningscriteria;

– de scores van de afgewezen partij op de afzonderlijke (sub)gunningscriteria;

– een toelichting waarom de afgewezen partij niet de maximale score behaalt;

– een toelichting waarom de winnaar in voorkomend geval hoger scoort.

Die laatste bullit mag niet achterwege blijven. Juist die toelichting is bepalend voor afgewezen inschrijvers om te begrijpen waarom ze het niet zijn geworden.

Daarbij speelt bedrijfsvertrouwelijkheid een rol. Want als aanbesteder moet je enerzijds toelichten waarom de winnaar beter is, maar je mag bedrijfsvertrouwelijke informatie niet prijsgeven. De grens is dun. Wat mijns inziens in ieder geval niet mag, is informatie over de winnaar geheel onthouden.

De prijs van de winnaar is zo’n dingetje. Bij gunning op de laagste prijs moet je die vertellen. Er is immers geen ander gunningscriterium. Bij gunning op BPKV vertel je wat de score op het prijscriterium is, of, als er gegund wordt op waarde, wat de inschrijfsom is. De onderliggende waarden (tarieven/eenheidsprijzen/etc.) dus niet. Die zijn bedrijfsvertrouwelijk.

Uiteindelijk is een deugdelijke motivering van wezenlijk belang. Een goede motivering kweekt immers begrip en voorkomt de meeste bezwaren.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Linkedin

Bericht gepubliceerd op 7 augustus 2023.

Auteur: Joris Bax