Overheidsopdracht voor werken of diensten?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Een vraagstuk dat regelmatig bij accountantscontroles terugkomt: is een opdracht een werk of een dienst?

Een werk is volgens art. 1.1 Aw een opdracht als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn, dan wel de uitvoering van een werk. In dat laatste geval gaat het om het geheel van bouwkundige en/of civieltechnische werken dat bestemd is een economische en/of technische functie te vervullen.

Een dienst is alles wat geen werk of levering is.

Makkelijk onderscheid zou je denken. Toch is hier vaak discussie over. Met name als het gaat om gebouwgebonden installaties. De plaatsing van een nieuwe installatie staat op bijlage II van de richtlijn en is dus een werk. Maar wat nu als die plaatsing gebeurt ter vervanging van een bestaande installatie?

#accountants  stellen in het kader van de controle regelmatig dat zo’n plaatsing kwalificeert als onderhoud (aan een bestaande installatie). Onderhoud aan/van bestaande installaties is een dienst. Daarvoor geldt dus de drempel van € 215.000.

Mijns inziens klopt die redenering niet als er daadwerkelijk een volledig nieuwe installatie wordt geplaatst. Dan is nog steeds de plaatsing van een nieuwe installatie de opdracht en niet het instandhouden van/onderhoud aan de installatie. Die verdwijnt immers als geheel.

Zodoende is er in deze situatie sprake van een werk en geldt de hoge drempelwaarde van € 5.382.000. Herkenbare situatie?

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 31 mei 2023.

Auteur: Joris Bax