Grossmann deel 2: voor inschrijvers

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Een onderwerp in twee bedrijven: Grossmann deel 2

Grosso modo komt de uit Grossmann voortvloeiende klachtplicht erop neer dat je als inschrijver de aanbestedingsstukken deskundig moet doornemen en vragen moet stellen (in abstracto) over de onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onrechtmatigheden die je dan tegenkomt op een moment dat er nog iets mee kan worden gedaan. Over alles wat je pas na de inschrijfdatum kan weten, hoef je niet in de nota te klagen.

Wat zijn voor inschrijvers de grote lijnen:
– Er is altijd een klachtbepaling in de stukken. Daarin staat wat van je als inschrijver wordt verwacht. De aanbesteder mag (later) niets meer van je eisen. Lees goed door wat er van je wordt verwacht.
– Er zijn geen algemene regels over de inhoud of vorm van de klachtplicht. Het is dus niet zo dat er algemene regels zijn die van inschrijvers verwachten dat zij na een NvI klagen over de onwelgevallige inhoud van de NvI of daar zelfs een kort geding over beginnen. Als de aanbesteder dat wil, moet het in de stukken zijn beschreven.
– Als een antwoord in de NvI je niet bevalt en er komt een tweede NvI (of misschien zelfs meer), herhaal dan je vraag. Regelmatig stellen aanbesteders in kort geding dat er gelegenheid was om aanvullende vragen te herhalen (en dat standpunt wordt vaak gehonoreerd). Het is weliswaar vragen stellen om het vragen stellen (vinden aanbesteders ook niet leuk), maar je wordt daartoe gedwongen om in kort geding alles nog aan te kunnen voeren.
– Geef aanvullende vragen over onwelgevallige antwoorden een nieuwe ’twist’. Ga uitdrukkelijk in op het antwoord van de aanbesteder.
– Soms maakt het antwoord van de aanbesteder duidelijk weer dat je informatie niet krijgt (de betonnen muur). Ook dan is het beste om door te vragen als de gelegenheid er is.

Grossmann is – met name in kort gedingen – verworden tot een drempel om te procederen: vragen stellen om het vragen stellen om maar ontvankelijk te zijn. Zo is het nooit bedoeld, maar je kunt er maar beter op voorbereid zijn.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 17 mei 2023.

Auteur: Joris Bax