Grossmann deel 1: voor aanbesteders

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Een onderwerp in twee bedrijven: Grossmann.

Grossmann begon als een Europese zaak waarbij een inschrijver bekend was met onrechtmatigheden in een aanbesteding, daarover niets zei tijdens de aanbesteding toen die onrechtmatigheden nog konden worden hersteld, maar dat pas deed toen de opdracht was gegund. Grossmann schreef niet in. Gevolg: in die omstandigheden mocht Grossmann de onrechtmatigheden niet alsnog aankaarten.

Dan nu: in de Nederlandse rechtspraak wordt Grossmann te pas en te onpas gebruikt in een kort geding. “Inschrijvers hebben niet geklaagd hebben over [onderwerp] in de nota en verwerken daarom hun rechten dat in kort geding te doen.” In het ene geval slaagt die stelling, in andere niet. Naar Nederlands recht is geen sprake meer van Grossmann-jurisprudentie, maar eerder van een aanbestedingsrechtelijke uitwerking van de klachtplicht.

Wat zijn zaken waarmee aanbesteders rekening moeten houden:
– De klachtplicht moet zijn omschreven in de aanbestedingsstukken. Het wat, hoe en de inhoud van klachten moet de aanbesteder beschreven.
– Klagen werkt alleen voor zaken die inschrijvers ten tijde van de aankondiging kunnen weten. Dus niet voor bijvoorbeeld beoordelingsfouten. Stel dat ook niet in kort geding.
– Beroep je niet op Grossmann, omdat het kan. Inschrijvers hebben veel minder tijd dan de aanbesteder om de stukken te bestuderen, hebben vaak geen jurist om (mee) te lezen en moeten, net als de aanbesteder, ervan uit mogen gaan dat de stukken in beginsel goed zijn. Ze hoeven het schrijven van de stukken dus niet opnieuw te doen.
– Klagen werkt niet voor fundamentele gebreken (ten onrechte niet aanbesteden bijvoorbeeld).
– Eis niet dat inschrijvers al in de inschrijvingsfase een kort geding starten als de NvI niet bevalt. Dat is disproportioneel en heeft niets meer met aanbesteden te maken.
– Neem vragen/klachten serieus en geef een onderbouwde reactie als een klacht wordt afgewezen.

Gun inschrijvers de tijd om de stukken goed door te nemen. Dus langer dan de minimumtermijnen. Dan kun je ook meer van inschrijvers verwachten ten aanzien van de klachtplicht.

Volgende week meer. Dan over de positie van inschrijvers.

https://lnkd.in/eu693J3a

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 10 mei 2023.

Auteur: Joris Bax