Aanbesteden: Wat – Hoe?

#Aanbesteden: Wat – Hoe?

Het fundament van het aanbestedingsrecht zijn het #gelijkheidsbeginsel en het #transparantiebeginsel (artt. 1.8 en 1.9 Aw). Wat houden die beginselen in?

Het gelijkheidsbeginsel is de basis van het aanbestedingsrecht. In den beginne betekende het (hoofdzakelijk) dat aanbesteders geen onderscheid mochten maken naar nationaliteit (dat mag overigens nog steeds niet). In de loop der tijd zijn daar praktische zaken bijgekomen:

– jegens alle ondernemers worden dezelfde eisen toegepast;
– alle ondernemers worden hetzelfde behandeld;
– er wordt niet met ondernemers onderhandeld (als ze niet voldoen; HvJEG Storebaelt).

Het transparantiebeginsel vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel (Succhi di Frutta) en is een controlemechanisme daarvoor. Het heeft ook een eigen betekenis:

– de aanbesteder schrijft op wat hij gaat doen (de aankondiging en het bestek);
– de aanbesteder doet (alleen) wat hij heeft opgeschreven.

Vooral het transparantiebeginsel is niet ingewikkeld. Toch hebben de meeste geschillen daarmee te maken: wel of niet ongeldig; (on)juiste beoordeling; herstel van inschrijvingen.

Alles is dus te herleiden naar deze beginselen.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 3 mei 2023.

Auteur: Joris Bax