Overeenkomst in strijd met Didam is vernietigbaar

Wat als een gemeente grond uitgeeft zonder voorafgaande mededinging? De Utrechtse #Rechtbank besliste eerder dat zo’n overeenkomst nietig is. Die lijn volgt het Hof Arnhem-Leeuwarden echter niet.

In de verwijzingsuitspraak van het Didam-arrest oordeelt dit gerechtshof dat een overeenkomst tot gronduitgifte die wordt gesloten zonder voorafgaande mededinging, dus in strijd met het gelijkheidsbeginsel, vernietigbaar is. In de woorden van het hof: “Een andere beslissing zou het voor een overheidslichaam te gemakkelijk maken om de rechter voor een voldongen feit te plaatsen door de koopovereenkomst aan te gaan nog vóór diens uitspraak.”

Het gerechtshof sluit voor zijn oordeel aan bij de systematiek van het #aanbestedingsrecht. Een overeenkomst die niet Europees is aanbesteed, maar een waarde boven de drempel heeft, is immers vernietigbaar (art. 4.15 Aw).

Nog een rondje Hoge Raad of is de Didam-saga hiermee definitief ten einde?

LinkedIn

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2796

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 17 april 2023.

Auteur: Joris Bax