Aanbesteden: Wat – Hoe? De bezwarende titel

Aanbesteden begint bij de vraag of er sprake is van een overheidsopdracht of concessieopdracht. Daar ligt vaak ook de ruimte om wel of niet aan te moeten besteden.

Een overheidsopdracht heeft een bezwarende titel als kern. Een bezwarende titel komt in de basis op het volgende neer:

  • een prestatie van de aanbesteder voor een prestatie van de ondernemer;
  • de mogelijkheid van de aanbesteder nakoming de prestatie van de ondernemer rechtens af te dwingen (bouwplicht).

Als de aanbesteder afziet van een of beide, dan is er geen sprake van een overheidsopdracht en hoeft er dus niet aanbesteed te worden.

Dat lijkt feest, maar het komt ook met een prijs. De aanbesteder geeft er immers invloed mee prijs. De aanbesteder verliest grip op de uitvoering van de opdracht. Iets wat van contractueel oogpunt onwenselijk kan zijn.

Bedenk dus op voorhand: wil ik invloed op de uitvoering van de opdracht houden, of laat ik de opdrachtnemer de vrije hand. Het eerste vereist een aanbesteding, het tweede (grosso modo) niet.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 17 april 2023.

Auteur: Joris Bax