Ook bij meervoudig onderhands is inschrijven boven de drempelwaarde toegestaan

Is een inschrijving ongeldig, omdat bij een meervoudig onderhandse #aanbesteding prijs wordt ingediend die de drempelwaarde overschrijdt?

Nee, zo oordeelt de Bredase voorzieningenrechter. Er is geen algemene regel waaruit volgt dat bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een inschrijving ongeldig is als die hoger is dan de drempelwaarde. Hoewel de aanbesteder met een meervoudig onderhandse aanbesteding de indruk wekt dat de prijzen onder de drempelwaarde liggen, betekent dat niet dat inschrijvingen die hoger zijn dan de drempelwaarde enkel daarom ongeldig zijn.

Als de provincie dat in dit geval had gewild, dan had zij volgens de voorzieningenrechter een prijsplafond moeten instellen. Bij gebreke daarvan kan ze de inschrijving niet ongeldig verklaren.

En zo zit het. Als meervoudig onderhands wordt aanbesteed, mag ook met prijzen boven de drempelwaarde worden ingeschreven. Wil je dat als aanbesteder niet, dan moet je een plafondprijs hanteren uitdrukkelijk op straffe van ongeldigheid.

Interessant in die situatie is wel: is de opdrachtwaarde goed geraamd? Met name als alle prijzen boven de drempelwaarde liggen.

LinkedIn

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1154

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 23 februari 2023.

Auteur: Joris Bax