Zwarte lijst mag, maar waarborg de rechtsbescherming

Zijn zwarte lijsten waarop ondernemers staan op wie een uitsluitingsgrond van toepassing is? In het bijzonder ondernemers op van wie een eerdere overheidsopdracht tussentijds is beëindigd wegens aan die ondernemer toerekenbare aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen van wezenlijke voorschriften van de opdracht?

Ja, zo oordeelt het Hof van Justitie EU. Wel moet bij het handhaven van zo’n lijst en het plaatsen van ondernemers op die lijst het volgende in acht worden genomen:

  • het plaatsen van een ondernemer op de lijst is een besluit van een aanbesteder waartegen de ondernemer (rechtens) beroep moet kunnen instellen;
  • de ondernemer mag niet automatisch op de lijst worden geplaatst, enkel omdat een uitsluitingsgrond van toepassing is;
  • de ondernemer moet, voorafgaande aan de plaatsing op de lijst, de kans hebben om zijn betrouwbaarheid aan te tonen;
  • dat bewijs mag geleverd worden met alle gegevens, waaronder gegevens van derden.

Voor wat betreft een combinant oordeelt het HvJEU dat het enkele feit dat een combinant hoofdelijk aansprakelijk is voor een tekortkoming, dit onverlet laat dat die combinant zijn betrouwbaarheid mag aantonen. Met name als de tekortkoming feitelijk is veroorzaakt door een andere combinant.

LinkedInbericht

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 8 februari 2023.

Auteur: Joris Bax