Aandachtspunten bij de accountantscontrole

Bij de controle van de jaarrekening van aanbesteders, kijken accountants ook of de aanbestedingsregels goed zijn nageleefd. In de praktijk worden daarbij echter regelmatig onjuiste vaststellingen gedaan. Een aantal voorbeelden uit eigen praktijk:

– Uitgaven aan dezelfde opdrachtnemer moeten worden samengeteld om te bepalen of de drempelwaarde wordt overschreden. Bepalend voor de overschrijding van de drempelwaarde is echter niet de ontvanger van geld, maar de opdracht waarvoor de uitgave wordt gedaan.

– De waarde van opdrachten moet over een termijn van vier jaar bepaald. Dat is alleen zo als de looptijd van de overeenkomst vier jaar is, of bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

– Na afloop van de looptijd van een raamovereenkomst kunnen daaronder geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd. In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat ook na afloop van de looptijd nog van een raamovereenkomst gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van onder de raamovereenkomst geleverde producten.

Met goed overleg met de accountant, al dan niet na extern advies, kan veel bereikt worden.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 14 april 2022.