Afgewezen inschrijver? Start eigen kort geding!

De interventie door de winnende inschrijver in een kort geding tegen de gunningsbeslissing is vaak geen punt van discussie. De interventie van een afgewezen gegadigde in het kort geding van een andere afgewezen gegadigde, is wel problematisch. De Groningse voorzieningenrechter oordeelt daarover:

De voorzieningenrechter overweegt verder dat een niet-winnende aanmelder, zoals DP6, binnen de contractuele (eventueel verlengde) vervaltermijn zelfstandig (althans samen met andere verliezers) een kort geding-procedure aanhangig dient te maken en niet kan ‘meeliften’ op een (tijdig) door een derde ingestelde procedure over diens toelating (…)”

Afgewezen ondernemers kunnen dus niet meeliften in het kort geding van een ander voor behandeling van hun eigen bezwaren.

Voor afgewezen ondernemers blijft het zaak om hun bezwaren na de afwijzing snel te beoordelen en tijdig rechtsbijstand in te schakelen. De bezwaartermijn is niet langer dan 20 dagen, en bij niet-Europese aanbestedingen vaak korter. Hoe eerder wordt opgeschaald, hoe beter de bezwaren kunnen worden voorbereid en een kort geding mogelijk zelfs kan worden voorkomen.

Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:2573

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.