Artikelen door Rebecca de Jong

Relatieve beoordelingssystematieken

Joris Bax op LinkedIn, februari 2021 Na advies 504 van de CvAE, laat nu ook de Utrechtse voorzieningenrechter zich uit over relatieve beoordelingssystematieken. Diens oordeel over een selectiemethodiek bij een niet-openbare aanbesteding: een relatieve beoordelingssystematiek voldoet enkel aan de fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht, in het bijzonder het voorkomen van willekeur, als voorafgaande aan de beoordeling […]

Twee-fasen-overeenkomsten – bouwteamovereenkomst

Joris Bax op LinkedIn, februari 2021 Over de aanbesteding van twee-fasen-overeenkomsten, zoals een bouwteamovereenkomst, wordt vaak gevraagd hoe dat rechtmatig kan. Kenmerk van een zo’n overeenkomst is dat de opdracht uit twee of meerdere fasen bestaat, die niet allemaal definitief worden opgedragen en dat voor de realisatiefase nog prijsonderhandelingen worden gehouden. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt […]

Mocht de GGD deze opdrachten gunnen met de onderhandelingsprocedure?

Joris Bax op LinkedIn, februari 2021 Aanbestedingen komen vaker in het nieuws als het misgaat, dan wanneer er succes wordt geboekt. Maar goed; er is weer een waarvan geleerd kan worden. De GGD heeft opdrachten voor de coronatestlijn en de vaccinatielijn niet (niet-)openbaar aanbesteed. Volgens de GGD omdat snelheid was geboden, heeft zij de opdrachten […]

Kennisvoorsprong bij inschrijvers

Joris Bax op LinkedIn, februari 2021 De aanbesteder is verplicht om een relevante kennisvoorsprong bij inschrijvers te voorkomen. Met name als 1 ondernemer betrokken is bij de voorbereiding van de aanbesteding. Een ondernemer heeft proefonderzoeken en -saneringen verricht voor de aanbesteding voor asbestsaneringen van het Boijmans van Beuningen. Van die onderzoeken en saneringen is een […]