Tijdens aanbesteding

Aanbesteder / Adviseur van de aanbesteder
U bent (adviseur van) de aanbesteder en vraagt zich af…

 • Wat zijn de “do’s & don’ts” in de inlichtingenfase?
 • Hoe beantwoordt u vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen juridisch sluitend?
 • Wat is de juridisch correcte beoordeling van de aanmeldingen en/of inschrijvingen?
 • Welke informatie moet in de selectie-/gunningsbeslissing staan, en welke niet?
 • Hoe reageert u adequaat op het bezwaar van een marktpartij?

Wij banen het pad voor een rechtmatig en doelmatig verloop van uw aanbesteding. Wij denken mee in uw beoordeling van de aanmeldingen/inschrijvingen en stellen conceptcorrespondentie op in het kader van bijvoorbeeld gunning en afwijzing.

Daarnaast adviseren wij ingeval van bezwaren van marktpartijen. En als een marktpartij een procedure aanhangig maakt, staan wij u graag bij als advocaat.

 

Marktpartij
U bent marktpartij (gegadigde/inschrijver) en vraagt zich af…

 • Zijn de aanbestedingsstukken duidelijk?
 • Biedt de aanbesteder u daadwerkelijk een eerlijke kans op verwerving van de opdracht?
 • Hoe stelt u de aanbesteder dusdanig vragen dat u voldoende antwoord afdwingt?
 • Heeft de beoordeling op de juiste wijze plaatsgevonden?
 • Is de selectiebeslissing voldoende duidelijk en correct?
 • Is de gunningsbeslissing voldoende duidelijk en correct?
 • Heeft het zin om de selectie-/gunningsbeslissing aan te vechten?
 • Wat kunt u doen als een andere inschrijver bezwaar maakt tegen gunning van de opdracht aan u?

Wij bieden u graag gericht advies, teneinde uw kansen in het aanbestedingsproces te optimaliseren. Zo voeren wij bijvoorbeeld juridische checks op aanbestedingsstukken uit en begeleiden wij u naar een doeltreffende formulering van vragen aan de aanbesteder.

AanbestedingsAssistent

Bel onze
AanbestedingsAssistent:

 • direct telefonisch advies
 • voor eenvoudige vragen
 • kosteloos

Iedere werkdag tijdens
kantooruren bereikbaar