Voor aanbesteding

Aanbesteder
U bent aanbesteder, wilt een opdracht in de markt zetten en vraagt zich af…

 • Is deze opdracht aanbestedingsplichtig?
 • Wat is de meest aangewezen aanbestedingsprocedure? Europees? Nationaal? Onderhands?
 • Moet de opdracht in percelen worden verdeeld?
 • Wanneer is sprake van onnodig clusteren?
 • Mag de opdracht gesplitst worden?
 • Hoeveel tijd moet u reserveren voor het aanbestedingstraject?
 • Welke informatie dienen de aanbestedingsstukken te vermelden?
 • En de conceptovereenkomst?

Wij ontlasten u met gericht praktisch advies. Ook stellen wij op uw verzoek (het juridisch raamwerk voor) uw aanbestedingsstukken op.

 

Marktpartij
U bent marktpartij en vraagt zich af…

 • Hoe optimaliseert u uw kansen tot het verkrijgen van de opdracht?
 • Welke informatie verstrekt u aan de aanbesteder ten behoeve van de nieuwe aanbesteding?
 • Wat als de opdracht ten onrechte niet is aanbesteed?
 • Hoe behoudt u de opdracht als zittende leverancier?

Wij dienen u graag van strategisch juridisch advies.

 

Adviseur
U bent adviseur van de aanbesteder en vraagt zich af…

 • Zie ik valkuilen over het hoofd in de aanbestedingsrechtelijke samenstelling van de opdracht en/of de keuze van de juiste aanbestedingsprocedure?
 • Zijn de aanbestedingsstukken juridisch correct?
 • Mag de adviseur zelf ook een inschrijving indienen?

Wij bieden u graag gerichte juridische ondersteuning teneinde u in staat te stellen de aanbesteder optimaal van dienst te zijn.

AanbestedingsAssistent

Bel onze
AanbestedingsAssistent:

 • direct telefonisch advies
 • voor eenvoudige vragen
 • kosteloos

Iedere werkdag tijdens
kantooruren bereikbaar