Een goede opdrachtomschrijving = een fundamentele verplichting voor aanbesteders!

In appel bevestigt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat het opstellen van een goede opdrachtomschrijving een fundamentele verplichting van aanbesteders is. Die opdrachtomschrijving moet zodanig zijn dat – inschrijvers in staat zijn om de opdracht te begrijpen en dat alle inschrijvers die op dezelfde manier uitleggen, opdat zij passende en concurrerende inschrijving kunnen doen; en – de aanbestedende dienst in staat stellen om de inschrijvingen op een transparante en non-discriminatoire manier met elkaar te vergelijken. Als de opdrachtomschrijving niet deugt, dan kleeft aan de aanbesteding een fundamenteel (transparantie)gebrek. De rechter kan dan niet anders dan de aanbesteder gebieden de aanbesteding in te trekken. Het gevolg daarvan is dat zo nodig een nieuwe #aanbesteding moet worden gestart waarin wel een transparante opdrachtomschrijving is gegeven. Het Hof Arnhem bekrachtigt dan ook het gebod aan de #floriade om de aanbesteding voor audiovisuele middelen te staken en gestaakt te houden. Uiteindelijk zijn dus niet juridische primair bepalend voor het verloop van de aanbesteding, maar vooral feitelijke. En dat begint bij een goede opdrachtomschrijving. Iets om goede aandacht aan te besteden. https://lnkd.in/eunfqtsx

Zoekresultaat – inzien document

uitspraken.rechtspraak.nl

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.