Eerst feitenonderzoek, dan pas uitsluiten

Met een vermoeden maakt een aanbesteder niet een ernstige beroepsfout aannemelijk. Een inschrijver mag op basis van enkele vermoedens niet worden uitgesloten.

De gemeente had in onderhavige kwestie een vermoeden van onjuiste besteding van zorggelden, een frauduleuze bedrijfsstructuur, onjuiste behandeling van personeel en het onvolledig leveren van zorg. Volgens de gemeente levert dat een ernstige beroepsfout op ten gevolge waarvan zij inschrijver mag uitsluiten.

De rechter fluit de gemeente echter terug. Op basis van vermoedens, die bovendien niet verder zijn onderzocht, kan een ernstige fout niet aannemelijk worden gemaakt.

Dit vonnis onderstreept dat een aanbesteder terughoudend moet omgaan met de uitsluitingsgronden. Hoewel een ernstige beroepsfout met alle middelen mag worden onderbouwd, moet uit de feiten wel de beroepsfout aannemelijk worden gemaakt. Als dat niet zo is, dan mag niet worden uitgesloten.

Een goed onderzoek is dus geboden bij deze uitsluitingsgrond.

Rechtbank Amsterdam 17 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3321

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.

Bericht gepubliceerd op 20 juli 2022.

Auteur: Joris Bax