Grossmann?

Het Hof Arnhem maakt een aantal aardige overwegingen over Grossmann. Samengevat overweegt het Hof:

  • Uit de Europese rechtspraak blijkt niets anders dan dat een inschrijver proactief moet zijn en zijn kaarten niet voor de borst mag houden. Het is dus zaak dat hij over bepaalde onduidelijkheden die (redelijkerwijs kent) (tijdig) klaagt.
  • Hoe de inschrijver moet klagen, moet in de aanbestedingsstukken zijn beschreven. De aanbesteder kan van de inschrijver niets anders verwachten dan in de aanbestedingsstukken staat.
  • Van een inschrijver wordt een zekere concreetheid in de bezwaren verwacht. Van een aanbesteder wordt verwacht dat hij verder kijkt/ denkt dan de vraag.
  • Rechtsverwerking bij een gebrek aan proactiviteit lijkt alleen aan de orde als dat in de aanbestedingsstukken is bepaald.
  • Voor fundamentele gebreken/ onrechtmatigheden lijkt Grossmann (toch) niet op te gaan.
  • Een algemene bepaling dat een inschrijver akkoord inhoudt, kan niet (in alle gevallen) aan een inschrijver worden tegengeworpen. Met name niet waar het voor de inschrijver sterk nadelige eisen betreft. Bovendien staat dat efficiënte rechtsbescherming in de weg.

Op basis hiervan moet toch een clausule zijn te schrijven die aan de belangen van zowel inschrijver als aanbesteder tegemoet komt?

Zie: Hof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1150

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.