Joris Bax

mr. J.H.J. Bax
Senior advocaat

M: +31 (0)6 390 06 868
E bax@brackmann.nl

Advocaat

Joris Bax is sinds 2010 advocaat, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het civiele bouwrecht. In 2019 heeft hij zich aangesloten bij het team van Brackmann Aanbestedingsspecialist.

Joris adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvers over diverse aspecten betreffende het verloop van een aanbestedingsprocedure, het beoordelen van inschrijvingen, de gunning(sbeslissing) en eventuele problemen in de uitvoering van de opdracht. Ook in de rechtszaal staat hij aanbestedende diensten en inschrijvers bij. Joris heeft ervaring met de aanbesteding van zeer uiteenlopende opdrachten en in het bijzonder de aanbesteding van aannemingsovereenkomsten. In de uitvoeringsfase van werken komt zijn specialistische kennis over de uitvoering van aannemingsovereenkomsten goed tot haar recht. De werkwijze van Joris kenmerkt zich door een nuchtere aanpak, waarmee hij snel doordringt tot de kern van de zaak.

Naast zijn advies- en procespraktijk geeft Joris regelmatig lezingen en cursussen over aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke onderwerpen. Daarnaast schrijft hij annotaties voor met name het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Docent en gastspreker

 • Docent post-hbo Inkoop & Aanbesteden van de Hogeschool Utrecht (Conducto)
 • Docent incompany-cursussen en opleidingen op maat

Publicaties

 • Annotaties JAAN, TBR
 • artikelen in Tender Nieuwsbrief

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Vereniging voor Bouwrechtadvocaten

Opleiding

 • International Business Law (Universiteit van Tilburg)
 • Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht (cum laude afgerond)

Rechtsgebiedenregister (NOvA)

 • Aanbestedingsrecht (hoofdrechtsgebied)
  Joris Bax behaalt ieder kalenderjaar ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied Aanbestedingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.