Joris Bax

mr. J.H.J. Bax
Advocaat
T 010 303 29 49
E bax@aanbestedingsspecialist.nl

Advocaat

Joris Bax is sinds 2010 advocaat, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het civiele bouwrecht. In april 2019 heeft hij zich aangesloten bij het team van Brackmann Aanbestedingsspecialist. Joris adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvers over diverse aspecten betreffende het verloop van een aanbestedingsprocedure, het beoordelen van inschrijvingen, de gunning(sbeslissing) en eventuele problemen in de uitvoering van de opdracht. Ook in de rechtszaal staat hij aanbestedende diensten en inschrijvers bij. Joris heeft ervaring met de aanbesteding van zeer uiteenlopende opdrachten en in het bijzonder de aanbesteding van aannemingsovereenkomsten. In de uitvoeringsfase van werken komt zijn specialistische kennis over de uitvoering van aannemingsovereenkomsten goed tot zijn recht. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door een nuchtere aanpak, waarmee hij snel doordringt tot de kern van de zaak.

Naast zijn advies- en procespraktijk geeft Joris regelmatig lezingen en cursussen over aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke onderwerpen. Daarnaast schrijft hij annotaties voor met name het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Publicaties

  • annotaties TBR
  • artikelen in Tender Nieuwsbrief

Opleiding

  • International Business Law (Universiteit van Tilburg)
  • Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht (cum laude afgerond)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Vereniging voor Bouwrechtadvocaten