Kennis delen

Onderhandelingsprocedure wegens dwingende spoed in tijden van Corona

De professionele, zorgvuldig handelende aanbestedende dienst

Afgewezen inschrijver? Start eigen kort geding!

Kennisvoorsprong bij inschrijvers

Mocht de GGD deze opdrachten gunnen met de onderhandelingsprocedure?

Twee-fasen-overeenkomsten – bouwteamovereenkomst

Relatieve beoordelingssystematieken

Oproep: neem geen gunningsbeslissingen op dinsdag 16 maart 2021!

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging

Plafondbedrag: enkel handreikingen

Wijziging overeenkomst i.v.m. Corona

Wijziging aanbestede overeenkomst: mag dat zo maar?

Vertragingen in de aanbestedingsprocedure vanwege de coronacrisis

Uitsluiting vanwege ernstige fout en onderzoeksplicht aanbestedende dienst

Tussentijdse verlenging van de looptijd van een concessieovereenkomst

Uitsluiting wegens ernstige beroepsfout

Storing in Tenderned

Status proces-verbaal van inschrijving

Samenvoeging opdrachten

Reële prijs WMO

Presentaties en social distancing, hoe dan?

Motivering gunningsbeslissing

Intrekking aanbestedingsprocedure

Intrekking aanbestedingsprocedure

Intrekken of opschorten aanbestedingsprocedure vanwege Corona

Herstel kleine fout

Gereed voor oplevering, of toch nog niet?

Ernstige fout door inschrijver bij aanbesteding busvervoer?

Meer weten?

Bel of mail ons voor meer informatie

Praktische informatie

Praktische informatie – Beoordelingsproces

Praktische informatie – Combinatie

Praktische informatie – Motivering gunningsbeslissing

Praktische informatie – Onderzoeksplicht

Praktische informatie – Onderaanneming

Praktische informatie – Programma van Eisen