Moet de prijs van de winnaar bekend worden gemaakt?

Een terugkerende vraag is of de prijs van de winnaar bekend moet worden gemaakt. Bij gunning op laagste prijs wel. De prijs is immers het enige gunningscriterium. Maar hoe zit het bij gunning op BPKV? Volgens de Rotterdamse voorzieningenrechter hoeft dan de prijs van de winnaar niet bekend te worden gemaakt. In het onderhavige geval volstaat de mededeling dat de prijs van de winnaar “substantieel lager is”. Over het bekendmaken van de score op prijs, als die al gegeven wordt, is niets bekend. Is dit wenselijk en juist? Mijns inziens niet. De prijs is ook bij gunning op BPKV een relevant kenmerk van de inschrijving van de winnaar. Zodoende moet daarover informatie worden gegeven. Of dat de totaalprijs zelf is, of de score die eraan wordt toegekend op basis van de beoordelingsmethodiek, is afhankelijk van hoe de prijs doorwerkt in de gunning. Het bekendmaken van de score voor prijs kan dus voldoende zijn. De voorzieningenrechter overweegt verder dat de prijs bedrijfsvertrouwelijk is en daarom niet bekend mag worden gemaakt. Ook die overweging is mijns inziens niet volledig juist. In oudere rechtspraak is geoordeeld dat de totaalprijs op zichzelf niet bedrijfsvertrouwelijk is, omdat die per aanbesteding wijzigt. Bovendien is de totaalprijs relevant voor de gunning. De totaalprijs kan – en moet – dan ook bekend worden gemaakt. Voor onderliggende prijselementen ligt dat mijns inziens anders. Die zijn wel bedrijfsvertrouwelijk en maak je niet bekend. Mijns inziens verdient dit vonnis dan ook geen navolging. Artikel 2.130 Aw en het transparantiebeginsel vereisen mijns inziens dat ook bij gunning op basis van BPKV informatie over de prijs van de winnaar wordt gegeven. Welke dat is, is afhankelijk van de gunningsmethodiek.

Zie Rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBROT:2022:1708

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.