Onderhandelingsprocedure wegens dwingende spoed in tijden van Corona

Joris Bax op LinkedIn, 8 april 2020

Gisteren nam de Eerste Kamer een spoedwet aan die het decentrale overheden tijdelijk mogelijk maakt om besluitvorming digitaal te laten verlopen. Vanwege social distancing konden bijvoorbeeld gemeenteraden niet meer vergaderen. Dit wetsvoorstel is een tijdelijke regeling waardoor de besluitvorming digitaal kan plaatsvinden.

Voorstelbaar is dat niet alle overheden de middelen hebben om de besluitvorming digitaal te laten verlopen. Voor de aankoop daarvan is in beginsel echter een aanbestedingsprocedure nodig.

Omdat bij de besluitvorming haast geboden kan zijn en de regeling een tijdelijke aard heeft, kunnen aanbesteders naar mijn mening gebruik maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging wegens dwingende spoed (artikel 2.32 Aw) om de noodzakelijke middelen op korte termijn aan te kopen.

Omdat in de markt verschillende leveranciers zijn die deze leveringen kunnen verzorgen, is extra zorgvuldigheid geboden bij de keuze voor de uiteindelijke leverancier. Artikel 1.4 Aw schrijft voor dat de keuze voor de leverancier altijd moet worden gemaakt op basis van objectieve criteria.

Voor vragen of overleg kunt u uiteraard contact opnemen.

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.