(On)nodig samenvoegen

Van Suzanne Brackmann en Joris Bax verscheen in de Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN 2022/19) een annotatie bij een aantal adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij menen dat de Commissie een foutieve toets toepast om vast te stellen of bij #aanbestedingen sprake is van een (on)nodige samenvoeging van opdrachten. In plaats van de te beoordelen of een verdeling in percelen al dan niet passend is, moet getoetst worden aan de criteria die zijn genoemd in artikel 1.5, lid 1 Aanbestedingswet. Dat deed de Commissie niet en daarmee wordt ons inziens voorbijgegaan aan het wettelijke systeem. Zie JAAN 2022/19 voor de volledige annotatie en een overzicht van de relevante adviezen van de Commissie en de rechtspraak in dit verband.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.