Praktische informatie – Beoordelingsproces

De aanbestedende dienst beschrijft in de leidraad het beoordelingsproces. In de Aanbestedingswet is hierover niets bepaald. Uit de jurisprudentie en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts volgen de volgende aandachtspunten:

  • De beoordelaars zijn terzake deskundig.
  • De aanbestedende dienst vermeldt in de leidraad de deskundigheid van de beoordelaars.
  • Indien de aanbestedende dienst in de leidraad vermeldt hoeveel beoordelaars er zullen zijn, moet er ook beoordeeld worden door dat aantal beoordelaars.
  • Het beoordelingsproces wordt ondersteund en begeleidt door een procesbegeleider (bijvoorbeeld de inkoper).
  • De beoordelaars beoordelen het kwalitatieve deel van de inschrijvingen zonder het financiële deel te kennen.
  • De aanbestedende dienst beschrijft in de leidraad hoe de scores tot stand komen, bijvoorbeeld:
    • De beoordelaars bepalen gezamenlijk de score per subgunningscriterium (“in concensus”)
    • De beoordelaars bepalen ieder voor zich de score en de eindscore is het gemiddelde van hun individuele scores

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.