Praktische informatie – Combinatie

Twee of meer inschrijvers nemen gezamenlijk deel aan een aanbesteding. Als combinatie zijn zij de inschrijver. Alle combinanten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de gehele opdracht. Dat betekent dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst elke combinant kan aanspreken om de overeenkomst tijdig en correct uit te voeren. Wat de combinanten onderling met elkaar hebben afgesproken wie welk deel uitvoert, geldt niet voor de opdrachtgever.

Aandachtspunten:

  • Van elke combinant moet een UEA bij de inschrijving worden gevoegd.
  • Als een combinant wordt uitgesloten, wordt de inschrijver uitgesloten. Vervanging van een combinant is niet toegestaan.
  • Vervanging van een combinant tijdens de uitvoering van de overeenkomst is alleen toegestaan als dat contractueel tussen opdrachtgever en opdrachtgever (= de combinatie) is vastgelegd.
  • Het is verstandig dat de inschrijvers vastleggen wie welk deel van de opdracht uitvoert: als je bij toekomstige aanbestedingen een beroep wilt doen op deze opdracht als referentie kan dat alleen voor dat deel waarvoor je zelf in de uitvoering verantwoordelijk bent geweest.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.