Praktische informatie – Onderzoeksplicht

Tijdens de aanbesteding stelt de aanbestedende dienst eisen. In eerste instantie mag hij ervan uitgaan dat de inschrijver aan die eisen voldoet, indien de inschrijver dat verklaart. Hoe de inschrijver dat verklaart, moet blijken uit de instructies in de leidraad.

Indien er twijfel is of de inschrijver inderdaad aan een eis voldoet, moet de aanbestedende dienst dat onderzoeken. Dat volgt uit artikel 2.113a Aw maar ook uit de fundamentele beginselen: als je bepaalde eisen stelt, dan wil je ook dat de inschrijver daaraan voldoet. Je hebt die eisen niet voor niets gesteld.

Twijfel kan ontstaan door allerlei oorzaken: uit andere delen van de inschrijving volgt dat aan een of meer eisen mogelijk niet wordt voldaan, een andere inschrijver verstrekt informatie waaruit dat volgt, de aanbestedende dienst heeft zelf twijfels op grond van verkregen informatie. De bron is echter niet relevant.

Onderzoek houdt niet in dat de aanbestedende dienst de inschrijver verzoekt te bevestigen dat hij aan een of meer specifieke eisen voldoet. De inschrijver zal zonder meer bevestigen want anders had hij geen inschrijving ingediend. De aanbestedende dienst mag allerhande bronnen raadplegen: internet, website van de inschrijver, andere opdrachtgevers etc. Indien hij van oordeel is dat de inschrijver inderdaad niet voldoet aan een of meer eisen, dan sluit hij de inschrijver (alsnog) uit. Indien hij van oordeel is dat de inschrijver voldoet aan de eisen dan informeert hij de inschrijver die de twijfel heeft gezaaid door te beschrijven welk onderzoek is verricht en dat daaruit niet volgt dat de twijfel terecht is.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.