Praktische informatie – Programma van Eisen

Het programma van eisen (ook bestek, specificaties, of iets dergelijks genoemd) bevat de eisen voor de uitvoering van de opdracht. Tijdens de aanbestedingsprocedure onderscheiden we ten aanzien van het PvE twee mogelijkheden:

  1. In de leidraad is bepaald dat als minimumeis geldt dat de inschrijver akkoord moet gaan met het PvE.
  2. In de leidraad is bepaald dat de inschrijver moet voldoen aan elke eis van het PvE, op straffe van uitsluiting van de aanbesteding.

Aandachtspunten:

  • Bij het PvE als minimumeis stelt de aanbestedende dienst vast dat de inschrijver akkoord gaat met het PvE. Dat kan hij vaststellen omdat de inschrijver een verklaring heeft ingediend of doordat hij een inschrijving heeft ingediend. In de leidraad is bepaald hoe de inschrijver zijn akkoord met het PvE kenbaar moet maken.
  • Bij het PvE als een verzameling van minimumeisen stelt de aanbestedende dienst vast dat de inschrijver aan elke afzonderlijke eis voldoet. Een eenvoudige bevestiging volstaat in eerste instantie. Indien uit de rest van de inschrijving blijkt dat de inschrijver mogelijk niet aan een eis uit het PvE voldoet (kan voldoen) of indien een andere partij daarover twijfel zaait, moet de aanbestedende dienst dat nadrukkelijk onderzoeken (zie bij ‘Onderzoeksplicht’). Dat onderzoek moet leiden tot de uitsluiting van de inschrijver indien blijkt dat hij aan een of meer eisen niet voldoet.
  • Het is verstandig om in de leidraad te bepalen dat de inschrijver akkoord moet gaan met het PvE en dat hij wordt uitgesloten als hij niet akkoord gaat.
  • Het is verstandig om eisen, waarvan de aanbestedende dienst wil dat hij tijdens de aanbesteding kan vaststellen dat de inschrijver daaraan voldoet (en dat is dus meer dan een enkel akkoord met het PvE) op te nemen in een apart document (‘Technische minimumeisen’) en om te eisen dat de inschrijver moet voldoen aan elk van die eisen. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om de inschrijver in zijn inschrijving aan te laten tonen dat hij inderdaad voldoet aan die eis.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.