Presentaties en social distancing, hoe dan?

Joris Bax op LinkedIn, april 2020

Om bij social distancing te blijven. Het is niet ongebruikelijk dat in een aanbestedingsprocedure is voorzien in een presentatie van de inschrijving. Vanwege corona kan een presentatie echter niet zomaar meer doorgaan. Wat te doen als de presentatie als gunningscriterium is voorzien?

Het schrappen van een gunningscriterium tijdens de aanbestedingsprocedure is vanuit het transparantiebeginsel niet toelaatbaar. Gunningscriteria wijzigen kan alleen door middel van een nieuwe aanbestedingsprocedure (HvJEG Wienstrom).

Er zijn wel mogelijkheden om hier praktisch mee om te gaan. Waar een presentatie in aanwezigheid van personen niet mogelijk is, kunnen digitale middelen uitkomst bieden. Het wijzigen van de vorm van de presentatie mag wel binnen de aanbestedingsprocedure. Zolang dit tijdig wordt aangekondigd aan alle betrokken ondernemers en de weging van en de beoordeling(smethodiek) voor de presentatie niet wijzigen.

Uiteraard kan de aanbesteder de inschrijvingstermijnen uitstellen, maar dat is in beginsel niet nodig als de presentatie wordt gehouden nadat de inschrijvingen zijn ingediend. Het uitstellen van alleen de presentaties is logischer als dat nodig is om de presentatie om te zetten van een fysieke naar een digitale presentatie.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.