Rebecca de Jong

© 2017 Mark Prins Fotografie

R.L. de Jong
Juridisch medewerker
T 010 303 29 49
E jong@aanbestedingsspecialist.nl

Rebecca is sinds 2011 werkzaam bij Brackmann Aanbestedingsspecialist. In eerste instantie als secretaresse, maar vanwege haar juridische achtergrond en haar interesse in de inhoudelijke kant van de dossiers is Rebecca doorgegroeid naar de functie van juridisch medewerker. Rebecca biedt juridische ondersteuning aan de advocaten. In dat kader bestudeert en analyseert Rebecca de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht en onderhoudt zij de juridische knowhow van Brackmann Aanbestedingsspecialist. De kennis die zij door middel van haar studie en analyse opdoet wendt Rebecca aan om de advocaten te adviseren in concrete aanbestedingsvraagstukken. Ook stelt Rebecca presentaties op voor cursussen die de advocaten geven en is zij het aanspreekpunt voor inhoudelijke en logistieke kwesties op cursusgebied.