Reële prijs WMO

Joris Bax op LinkedIn, januari 2020

In 2017 is de AMvB “Reële prijs Wmo” aangenomen op grond waarvan gemeenten verplicht zijn een reële prijs te betalen voor zorgverlening in het kader van de Wmo. Die AMvB geldt in ieder geval wanneer Wmo-zorg wordt ingekocht middels een aanbesteding. Geldt die ook voor een ‘open huis-constructie’?

Verschillende gemeenten betoogden van niet, omdat de ‘open huis-constructie’ formeel bezien geen echter aanbestedingsprocedure is. Het Arnhemse Gerechtshof oordeelt echter anders. Gelet op de doelstelling van de AMvB, zo oordeelt het hof

“moet het ervoor worden gehouden dat de werking van de AMvB niet beperkt is tot opdrachten die in het kader van een aanbesteding zijn gegund, temeer niet nu TGVS onweersproken heeft gesteld dat 90% van alle Wmo-opdrachten worden ingekocht via een Open House procedure.”

Een logisch oordeel. In het bijzonder omdat een ‘open huis-constructie’ volgens deel 1 Aw moet voldoen aan de fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht en de in deel 1 Aw opgenomen nadere regels. Bovendien valt niet in te zien waarom gemeenten buiten een aanbesteding geen reële prijs zouden moeten betalen.

Gemeenten moeten dus ook bij de ‘open huis-constructie’ de AMvB “Reële prijs Wmo” toepassen.

https://lnkd.in/duSTJS6

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.