Status proces-verbaal van inschrijving

Joris Bax op LinkedIn, 2019

Kan een inschrijver gerechtvaardigd vertrouwen op gunning ontlenen aan het proces-verbaal van inschrijving?

Het antwoord op die vraag is ontkennend. Het p-v is slechts een opsomming van de ondernemers van wie een inschrijving is ontvangen, met een vermelding van ieders geoffreerde prijs. Het zegt niets over bijvoorbeeld de geldigheid van een inschrijving.

De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelde daarom dat een inschrijver die volgens het p-v de laagste prijs had, aan het p-v geen gerechtvaardigd vertrouwen op voorlopige gunning mocht ontlenen. In het bijzonder niet nu de beoordelingsprocedure, die uit verschillende stappen bestond, duidelijk was beschreven in het bestek.

Een duidelijk oordeel dat het versturen van het p-v, wat volgens het ARW 2016 een verplichting is, niets zegt over de voorlopige gunning. Zolang de aanbesteder in het bestek maar duidelijk beschrijft welke beoordelingsstappen nog worden gezet na publicatie van het p-v.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.