Storing in Tenderned

Joris Bax op LinkedIn, december 2019

Een storing in het digitale aanbestedingssysteem, bijvoorbeeld TenderNed, kan reden zijn om een aanbestedingsprocedure in te trekken. Als de aanbesteder een intrekkingsbesluit neemt vanwege een storing, dan is het aan de aanbestedende dienst om zo nodig in een kort geding voldoende aannemelijk te maken dat die storing zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Een recent gepubliceerd vonnis benadrukt die bewijslast.

TenderNed vermeldt op haar website overigens de tijdstippen waarop zich in TenderNed een storing heeft voorgedaan.

Als er echter geen storing heeft voorgedaan en een inschrijver heeft niettemin de inschrijving niet tijdig ingediend, dan komt die niet-tijdigheid voor rekening van de inschrijver. Met name als de ondernemer pas vier minuten voor het einde van de inschrijvingstermijn start met het indienen van de inschrijving.

Als dan toch de aanbesteding wordt ingetrokken, is dat onrechtmatig jegens de winnaar van de aanbesteding. Leuren dus. Een aanbesteder moet een aanbestedingsprocedure dus niet te makkelijk intrekken.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.