Tussentijdse verlenging van de looptijd van een concessieovereenkomst

Joris Bax op LinkedIn, februari 2020

In de meeste recente uitgave van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een annotatie van mijn kantoorgenoot Alexander Klein Hofmeijer en mijzelf gepubliceerd (TBR 2020/25).

De noot is bij een arrest van het HvJEU over de tussentijdse verlenging van de looptijd van een concessieovereenkomst. Wij concluderen, net als het HvJEU, dat in het onderhavige geval sprake is van een wezenlijke wijziging. Door de verlenging krijgt de concessiehouder immers meer tijd om zijn investeringen terug te verdienen. De verlenging mocht dus niet zonder nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd.

Daarnaast gaan we in op verlengingen van de looptijd van verschillende soorten overeenkomsten en wanneer sprake kan zijn van wijzigingen die wel en niet zonder nieuwe aanbestedingsprocedure mogen worden doorgevoerd.