Twee-fasen-overeenkomsten – bouwteamovereenkomst

Joris Bax op LinkedIn, februari 2021

Over de aanbesteding van twee-fasen-overeenkomsten, zoals een bouwteamovereenkomst, wordt vaak gevraagd hoe dat rechtmatig kan. Kenmerk van een zo’n overeenkomst is dat de opdracht uit twee of meerdere fasen bestaat, die niet allemaal definitief worden opgedragen en dat voor de realisatiefase nog prijsonderhandelingen worden gehouden.

De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat het rechtmatig is zo’n opdracht is twee fasen aan te besteden en ook prijsonderhandelingen zijn toegestaan. Uiteraard moeten de voorwaarden daarvoor voldoende duidelijk zijn.

Ten aanzien van de prijs nog twee opmerkingen. Voor de aanbesteder is het raadzaam om waarborgen voor de prijsstelling op te nemen. Bijvoorbeeld een controle van de prijsaanbieding door kostendeskundigen om te voorkomen dat een niet-marktconform (hoge) prijs wordt aangeboden na de ontwerpfase. Dit voorkomt dat de aanbesteding met een te lage prijs wordt gekocht en na de ontwerpfase de hoofdprijs wordt geboden.

Ten tweede moet bij de aanbestedingsprocedure prijs een rol spelen. Het is namelijk strikt genomen niet toegestaan uitsluitend op kwaliteit te gunnen. Dit kan door bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsprocedure te gunnen op (procentuele) staartkosten.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.