Uitsluiting vanwege ernstige fout en onderzoeksplicht aanbestedende dienst

Joris Bax op LinkedIn, mei 2020

Bij de beoordeling of uitsluiting vanwege een ernstige fout (dis)proportioneel is en de ondernemer zelfreinigende maatregelen heeft genomen, mag de aanbesteder ook onderzoeken of de ondernemer onrechtmatig gedrag onderkent en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Zo oordeelt het Haagse gerechtshof.

Onder verwijzing naar een Europees arrest (C-41/18) oordeelt het gerechtshof dat het herstel van vertrouwen niet alleen afhangt van de genomen zelfreinigende maatregelen, maar ook samenhangt met het onderkennen van onrechtmatig gedrag door de ondernemer en de manier waarop intern met dat gedrag wordt omgegaan. Als een ondernemer het onrechtmatig gedrag niet (voldoende) onderkent, kan dat een omstandigheid zijn die meebrengt dat de ondernemer mag worden uitgesloten wegens een ernstige fout.

Mijns inziens een logisch arrest. Het omgaan met een ernstige fout en de erkenning daarvan is immers relevant voor de effectiviteit van zelfreinigende maatregelen. Wel moet deze omstandigheid worden gebaseerd op objectieve omstandigheden. Anders kan de beoordeling willekeurig overkomen, wat in strijd is met de fundamentele aanbestedingsbeginselen.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.