Uitsluiting wegens ernstige beroepsfout

Joris Bax op LinkedIn, februari 2020

Bij een aanbesteding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een inschrijver uitgesloten wegens een ernstige beroepsfout die werd vastgesteld bij een eerdere aanbesteding. De uitgesloten inschrijver stelt in kort geding dat ondanks dat hij bij de eerste aanbesteding niet ageerde tegen de uitsluiting, er toch geen sprake was van een ernstige beroepsfout, de uitsluiting destijds onrechtmatig was en hij ook niet mag worden uitgesloten.

De voorzieningenrechter oordeelt echter anders. Door niet tegen de eerdere uitsluiting te ageren, is het bestaan van de ernstige fout een gegeven geworden. Met andere woorden: de inschrijver heeft de ernstige beroepsfout als het ware erkend.

Inschrijvers moeten dus direct bezwaar maken tegen een uitsluiting. Ook als zij de opdracht niet krijgen als de uitsluiting onterecht zou zijn. Verstrijkt de bezwaartermijn zonder kort geding, dan zijn de uitsluiting en de daaraan ten grondslag liggende feiten een gegeven. Bij elke opvolgende aanbesteding moet daarvan dan melding worden gemaakt. Helaas een nieuwe juridisering van het aanbestedingsproces, maar met gevolgen waarvan alle partijen zich bewust moeten zijn.

Inzien document

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.