Vertragingen in de aanbestedingsprocedure vanwege de coronacrisis

Joris Bax op LinkedIn, maart 2020

Wat te doen bij vertragingen in de aanbestedingsprocedure vanwege de coronacrisis? Bijvoorbeeld omdat de doorlooptijden van de rechtbank langer dan gebruikelijk zijn. Een aanbesteder zal mogelijk langer gebruik willen maken van de service van de huidige opdrachtnemer dan oorspronkelijk was voorzien, maar de overeenkomst staat een verlenging niet meer toe.

De verlenging is dan strikt genomen een nieuwe opdracht die onder de toepassing van het aanbestedingsrecht valt. In beginsel mag de lopende overeenkomst niet worden verlengd, zonder voorafgaande aanbesteding. De Aw biedt gelukkig mogelijkheden om een lopende overeenkomst te verlengen.

Als de waarde van de verlenging beperkt blijft, maximaal 10% van de opdrachtwaarde bij diensten en leveringen en 15% bij werken, kan gebruik worden gemaakt van de ‘bagatelregeling’ (artikel 2.163b Aw). Als eerder van deze regeling gebruik is gemaakt voor andere wijzingen, moet de waarde van alle wijzigingen worden opgeteld.

Een andere optie is een verlenging wegens onvoorziene omstandigheden (artikel 2.163e Aw). Aannemelijk lijkt dat de huidige crisis onvoorzienbaar is. Let er wel op dat de verlenging geen hogere waarde mag hebben dan 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.