Wel of geen herstel mogelijk?

Ongeveer een jaar na de Utrechtse en Limburgse vonnissen die een standaard leken te zetten voor het herstel van inschrijvingen, kan een soort van balans worden opgemaakt. Wat is van belang bij het herstel van gebreken in inschrijvingen?

Mijns inziens is dat voornamelijk of op objectieve manier kan worden bepaald wat het herstel inhoudt. Wat de ontbrekende informatie zou moeten zijn, wat in het ontbrekende document moet zijn geschreven. Als dat op objectieve manier, bij voorkeur uit de inschrijving, is te bepalen, dan moet vereist het zorgvuldigheidsbeginsel dat de ondernemer het gebrek mag herstellen.

De Overijsselse voorzieningenrechter bevestigt dat mijns inziens met een recent vonnis. Het gebruik van een foutieve versie van het prijzenblad is geen voor herstel vatbaar gebrek. Waarom niet? Omdat uit de inschrijving niet objectief kan worden afgeleid wat de juiste prijsinformatie is.

Hieruit vloeit ook nog maar eens voort dat gebreken aan een prijs in beginsel niet voor herstel vatbaar zijn. Als er ergens op wordt geconcurreerd, is het immers de prijs.

Rb Overijssel 28 januari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:278

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.